De restauratie en conservatie van een kolompendule (2) albast door Dert Restauratie.

 

Zijaanzicht albasten klok met gebarsten cirkel.

Zijaanzicht albasten klok met gebarsten cirkel.

 

Zijaanzicht beschadiging albasten klok verwijderd.

Zijaanzicht beschadiging albasten klok.

 

Het gemaakte malletje en het te restaureren zij-ornament.

De aangemaakte malletjes en het te restaureren zij-ornament.

 

Ook het gebarsten deel verwijderd.

Ook het gebarsten deel is verwijderd.

 

Het gerestaureerde ornament aan de zijkant van de albasten kolompendule.

Het gerestaureerde ornament aan de zijkant van de albasten kolompendule.

 

De gerestaureerde kolompendule (tevens gereinigd)

De gerestaureerde kolompendule (tevens gereinigd)

 

Tel:  06-26356984

Email:  info@mdertrestauratie.nl